Psychomotorische therapie
Beweeg je toekomst
image
Psychomotorische therapie

ControlNow

 

Psychomotorische therapie is een vaktherapie om psychische en daarbij komende motorische problematiek te behandelen. Bij PMT biedt een psychomotorisch therapeut diverse bewegingsactiviteiten en oefeningen aan in een oefenzaal, waarbij een kind of jongere in een bepaalde ervaring komt. Door middel van het gericht aanbieden van deze bewegingsactiviteiten, ontspanningsoefeningen en het voeren van korte gesprekken wordt het kind of jongere binnen een veilige sfeer uitgenodigd om te bewegen, dieper in te gaan op de problematiek en deze aan te pakken. Er wordt dus niet alleen gesproken over de problematiek, maar er wordt vooral wat aan gedaan. Nieuw en adequater gedrag kan worden aangeleerd.

 

Wanneer

Psychomotorische therapie is een behandeling voor kinderen en jongeren met psychische klachten in de breedste zin van het woord. Er zijn vrijwel geen contra-indicaties binnen het psychische vlak voor PMT. In onderstaande opsomming staan een aantal behandeldoelen voor PMT

  • Weerbaarheid, o.a. bij pesten
  • Agressie-regulatie
  • Assertiviteit
  • Emotie-regulatie
  • Grenzen stellen
  • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten
  • Spanning/ontspanning
  • Samenwerken

Ook kinderen en jongeren met een psychische diagnose kunnen terecht bij PMT. Denk hierbij aan autisme, ADHD, stress stoornissen.

 

Werkwijze

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website, telefonisch of per e-mail.
Bij PMT is er geen verwijzing van een huisarts nodig. PMT begint met een kennismakingsgesprek waarbij aan de hand van een vragenlijst het behandeldoel wordt besproken. In eerste instantie worden er 5 behandelingen ingepland. Daarna kan worden bepaald of er extra behandelingen wenselijk zijn. Na een volledige behandeling komt er een evaluatiemoment. PMT kan individueel en in groepsverband plaatsvinden.

 

Kosten en vergoeding

PMT wordt door meerdere zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit aanvullende pakketten. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar. PMT valt bij uw verzekeraar onder de rubriek 'alternatieve therapie'.
Een kennismakingsgesprek is kosteloos. Een individuele behandeling kost €65,- (45-60 min.). Een eindevaluatie kost €45,- (45 min.) Voor groepstrainingen gelden andere vaststaande tarieven.

 

Praktijk ControlNow

adres
Piepersveldweg 5, 7622 GM Borne
telefoon
06 - 47 54 96 35
e-mail
controlnow@kinderteam-almelo.nl
website
www.controlnow.nl
therapeuten
Carlijn Wissink